YS Expe­ri­ence

Full till­gång till samt­li­ga klas­ser samt möj­lig­he­ten att ta del av vår indi­vi­dan­pas­sa­de metod som vi med fram­gång använ­der vid per­son­lig träning.


* Engångserbjudande.
**
Du väljer själv vilka moment du vill ta del av.
*** Medlemskapet löper inte vidare efter dessa 30 dagar.

Köp